Avís legal condicions website

1. Introducció i dades de la companyia

El present text es constitueix com a l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i ús de la present pàgina web titularitat de GRUP MEDIAPRO, S.L.U., (d'ara endavant “MEDIAPRO” o “el prestador”), companyia mercantil amb domicili social a Av. Diagonal, 177-183, Planta 12, Edifici Imagina, 08018 Barcelona amb NIF: B60188752 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 24885, foli 156, fulla B80718.

2. Condicions generals d'ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc web www.mediapro.tv o d’altres pàgines web redireccionades a aquest Lloc web (d'ara endavant, conjuntament denominades, el Lloc web), així com dels perfils de Xarxes Socials de titularitat de MEDIAPRO, estan subjectes al present Avís Legal i Condicions d'Ús del Lloc web.

3. Condicions Generals i la seva acceptació

Aquest Avís Legal i Condicions d'Ús del Lloc web (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen l'accés i la utilització del Lloc web així com, dels diferents perfils de Xarxes Socials titularitat de MEDIAPRO, incloent els continguts, entenent per aquests els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, (d'ara endavant, "els Continguts") i els serveis (d'ara endavant, "els Serveis") que MEDIAPRO posa a la disposició dels usuaris del Lloc web i de les Xarxes Socials.

L'accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d'usuari (d'ara endavant, "l'Usuari") i comporta l'acceptació de les Condicions Generals en l'última versió publicada per MEDIAPRO al Lloc web al moment en el qual l'Usuari accedeixi als mateixos, per la qual cosa si no està d'acord amb el contingut del mateix haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els Serveis i/o Continguts oferts per MEDIAPRO.

Les presents Condicions Generals no exclouen la possibilitat que certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc web i de les Xarxes Socials, se sotmetin a unes condicions particulars, en aquest cas, es posaran a la disposició de l'Usuari.

4. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l'accés als Continguts i a tots els Serveis oferts per MEDIAPRO a través del seu Lloc web i perfils de Xarxes Socials de la seva titularitat, mitjançant els quals es posa a la disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per MEDIAPRO, o les empreses del grup empresarial al qual pertany. No obstant això, es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web i corresponents perfils de Xarxes Socials, dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels Continguts i Serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes.

5. Condicions d'accés i utilització dels Serveis

5.1. Accés

L'accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per MEDIAPRO a través del Lloc web i les seves Xarxes Socials té generalment caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, és possible que l'accés a determinats Continguts i Serveis estiguin condicionats a una subscripció que comporti una contraprestació, la qual cosa serà degudament informada en cada cas concret.

5.2. Menors d'edat

Per fer ús dels Serveis i accedir als Continguts, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets Continguts i Serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a Continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

5.3. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posades en el seu coneixement.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i els interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de MEDIAPRO, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

6. Enllaços

6.1. Enllaços a altres pàgines web

En cas que al Lloc web o als perfils de Xarxes Socials, de titularitat de MEDIAPRO, es mostressin enllaços a altres pàgines web o perfils de tercers a Xarxes Socials, mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, MEDIAPRO informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint MEDIAPRO ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers a les quals es puguin establir enllaços per part de MEDIAPRO.

En conseqüència, MEDIAPRO no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web, Xarxa Social a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web o perfils de Xarxes Socials de titularitat de MEDIAPRO, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web o perfils de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a MEDIAPRO en l'adreça o en els emails de contacte que apareixen en les presents Condicions Generals a l'efecte que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

6.2. Enllaços al canal del prestador en altres plataformes i xarxes socials

MEDIAPRO posa a la disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines web que MEDIAPRO manté en diferents plataformes i, si escau, xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, etc.). La inclusió d'aquests enllaços al Lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i si escau, xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de relació alguna entre MEDIAPRO i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, i tampoc l'acceptació i aprovació per part de MEDIAPRO dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas MEDIAPRO compartirà amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en les presents Condicions Generals, així com en la Política de Privadesa del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint MEDIAPRO en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control de MEDIAPRO. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per MEDIAPRO, per la qual cosa aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que MEDIAPRO no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que aquesta no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, l'Usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

6.3. Enllaços en altres pàgines web amb destinació al lloc web

MEDIAPRO no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web així com a Xarxes Socials que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web o perfils de Xarxes Socials gestionats per MEDIAPRO. Per tant, MEDIAPRO no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web o Xarxa Social que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web o perfil de MEDIAPRO a qualssevol Xarxes Socials, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

MEDIAPRO no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc web o els seus perfils en Xarxes Socials des d'aquelles pàgines o perfils de tercers que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web o perfils en Xarxes Socials que dirigeixin a MEDIAPRO, sempre que compleixin amb les següents condicions: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc web o parts del mateix de cap manera; b) no està permès crear un browser sobre les seccions del Lloc web, ni de cap altra manera podrà modificar-se el Lloc web ni els Continguts i/o Serveis publicats en el mateix ni en els perfils de Xarxes Socials de MEDIAPRO; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc web o els perfils que MEDIAPRO pogués gestionar a les Xarxes Socials i/o, en particular, declarar o donar a entendre que MEDIAPRO ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web o perfil a la corresponent Xarxa Social en la qual s'estableix aquest enllaç; d) la pàgina web o perfil en la qual s'estableixi l'enllaç al Lloc web o als perfils de MEDIAPRO a Xarxes Socials no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal, i) el titular de la pàgina web o perfil en una Xarxa Social en la qual s'estableixi l'enllaç al Lloc web o als corresponents perfils en Xarxes Socials de MEDIAPRO no podrà lucrar-se ni directa ni indirectament per la inclusió d'enllaç/s al Lloc web o Xarxa Social.

7. Responsabilitat per danys i perjudicis

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

8.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web i dels Serveis

8.1.1. Disponibilitat i continuïtat

MEDIAPRO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web, de les Xarxes Socials i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, MEDIAPRO advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web, o dels seus perfils en Xarxes Socials i dels Serveis. MEDIAPRO tampoc garanteix la utilitat del Lloc web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.

9. Responsabilitats i garanties

MEDIAPRO no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d'absolutament tota la informació i/o dels serveis del Lloc web o dels seus perfils a Xarxes Socials així com de les publicacions dels usuaris realitzades en els mateixos ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través dels mateixos.

En conseqüència, MEDIAPRO no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts posats a la disposició dels Usuaris; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc web, Xarxes Socials o al servidor que els subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i Xarxes Socials i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin al mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web o Xarxes Socials; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el prestador estableix al Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web o Xarxes Socials.

No obstant, MEDIAPRO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc web i els Continguts i Serveis oferts a través del mateix, i a les corresponents Xarxes Socials, per reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats per MEDIAPRO.

MEDIAPRO no garanteix la licitat, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc web o dels corresponents perfils que gestioni a Xarxes Socials. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a MEDIAPRO, en l'adreça de correu electrònic dpd@mediapro.tv perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

MEDIAPRO no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc web, o als seus perfils a Xarxes Socials, provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes a altres plataformes o Xarxes Socials a les quals s'enllaci des del Lloc web. El prestador no assumirà responsabilitat respecte a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web i els diferents elements que s'integren en aquest així com als perfils de Xarxes Socials gestionats per MEDIAPRO, tals com a bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d'obres audiovisuals, dissenys gràfics o altres qualssevol, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals MEDIAPRO és titular exclusiu o cessionari amb l'abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l'Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc web, ni sobre els corresponents perfils a Xarxes Socials de MEDIAPRO, ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l'Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l'explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc web o dels Continguts i/o Serveis de MEDIAPRO, excepte en els casos en què estigui legalment permès o intervingui autorització expressa i per escrit de MEDIAPRO.

L'Usuari podrà visualitzar els Continguts disponibles a través del Lloc web, o als seus perfils de Xarxes Socials per al seu exclusiu ús personal i privat als seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o tractar d'eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per MEDIAPRO per restringir actes que no tinguin l'autorització de MEDIAPRO o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc web o dels seus perfils a Xarxes Socials. L'Usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web, i corresponents perfils en Xarxes Socials, ja siguin de titularitat de MEDIAPRO o de tercers.

11. Política de privadesa

11.1. Informació sobre el responsable del tractament

Denominació: GRUP MEDIAPRO, S.L.U. ("MEDIAPRO" o "el prestador")

Domicili social: Av. Diagonal, 177-183, Planta 12, Edifici Imagina, 08018 Barcelona

NIF: B60188752

Manera de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: per contactar amb el Delegat de Protecció de dades de MEDIAPRO, l'Usuari podrà dirigir-se a l'adreça indicada al present apartat o al correu electrònic dpd@mediapro.tv. Amb la referència (Ref.: Protecció de Dades).

11.2. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal al Lloc web

Generalment, les persones que facin ús del Lloc web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als Serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. MEDIAPRO garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, segons l'establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En aquest sentit, s'informa als Usuaris que les dades que pogués enviar a MEDIAPRO seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de respondre a les seves consultes i sol·licituds així com, si hagués consentit, enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics sobre continguts i productes de MEDIAPRO, o de companyies pertanyents al mateix grup empresarial, així com de terceres empreses patrocinadores i/o col·laboradores.

En cas que hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials MEDIAPRO informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics.

Les dades de caràcter personal que pogués aportar l'Usuari podran ser comunicats a altres empreses del Grup MEDIAPRO, https://entidades.grupmediapro.tv si això fos necessari per a les finalitats esmentades.

Així mateix, les dades de caràcter personal que poguessin ser aportades podran ser comunicades a Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades) a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals si així fos requerit o fos necessari.

11.3. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l'ús de Xarxes Socials

Si l'Usuari es registrés als llocs web i mòbils de MEDIAPRO amb el seu ID de Facebook, Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials, sempre que MEDIAPRO posi a la disposició dels Usuaris aquesta opció, amb aquest registre l'Usuari atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquests termes, ha d'evitar registrar-se als llocs web i mòbils de MEDIAPRO amb l’ID de Facebook o de Twitter o qualssevol altres Xarxes Socials.

No obstant això, la recollida i l'ús de la informació que Facebook, Twitter i altres tercers recopilen sobre l'Usuari es regeix per les seves corresponents polítiques de privadesa.

Així mateix, l'Usuari ha de considerar que qualsevol informació que publiqui o divulgui a través dels perfils a les Xarxes Socials que gestioni MEDIAPRO passarà a ser informació pública i estarà disponible per als visitants dels mateixos i el públic en general. Això suposa que els Usuaris dels Llocs, i Mitjans Socials de MEDIAPRO situats a qualsevol país del món i amb caràcter universal, podran accedir a la seva informació. En aquest sentit, els Usuaris hauran de tenir especial cura i diligència a l'hora de divulgar informació personal o qualsevol altre tipus d'informació en aquests Llocs.

A més, les dades dels Usuaris aportades i/o publicades a les Xarxes Socials que pogués gestionar MEDIAPRO seran tractades per aquesta amb les següents finalitats (i) permetre l'accés i navegació als Continguts i Serveis oferts per MEDIAPRO a través d'aquestes Xarxes Socials (ii) permetre la participació en fòrums i enquestes d'opinió (iii) permetre i gestionar la participació als concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi MEDIAPRO ja sigui per si mateixa o en col·laboració amb tercers, gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iv) permetre l'enviament d'informació o comunicacions comercials relatives a sèries, programes, concursos, continguts, activitats o serveis relacionats amb MEDIAPRO o amb les empreses del Grup MEDIAPRO (v) per moderar els usos, que si escau faci, als Llocs, Aplicacions i Xarxes Socials, de MEDIAPRO (vi) així com per denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers.

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que hagués pogut publicar, així com si escau, la imatge i/o veu, podran ser comunicats a: (i) altres empreses del Grup MEDIAPRO, https://entidades.grupmediapro.tv (ii) Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari (iii) en cas que la iniciativa, concurs, promoció, etc., en virtut de la qual es recapten les dades, estigui relacionada amb un determinat programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc., a les cadenes de televisió o en general a prestadors de serveis de la comunicació audiovisual com a entitats emissores del programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc.

Els participants en les diferents iniciatives, concursos, sorteigs, programes, promocions, sèries, etc., produïdes o coproduïdes per MEDIAPRO, mitjançant l'enviament dels corresponents continguts, consenten la utilització, reproducció, comunicació pública, posada a disposició, distribució, transformació, a tot el món i sense limitació temporal, per part de MEDIAPRO, del nom, el contingut publicat, i, si escau, imatge i/o veu en qualsevol tipus de publicació, inclòs televisió i internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, sense reemborsament de cap tipus per al participant i sense necessitat de pagar cap tarifa.

Els participants garanteixen així mateix la propietat i el control dels drets sobre el textos, enregistraments d'àudio, fotografies, vídeos o qualssevol altres continguts que hagués pogut enviar, que en els mateixos no s'infringeix cap dret d'imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, ni de cap altre tipus de terceres persones i es respecta en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades, responent davant MEDIAPRO o davant tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors manifestacions.

El fet de convertir-se en seguidor de les xarxes socials que pogués gestionar MEDIAPRO implica l'acceptació de la present Política de Privadesa i això, sense perjudici de les polítiques, condicions o bases de concursos que en cada cas particular poguessin regular el seu ús i que seran degudament comunicades per MEDIAPRO.

11.4. Informació i consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal derivades de l'ús de Whatsapp

El fet que l'Usuari participi mitjançant l'enviament de Whatsapp en les diferents iniciatives, promocions, concursos, sorteigs, sèries, programes, etc., que produeix o coprodueix MEDIAPRO suposa que atorga el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals per part de MEDIAPRO per gestionar aquesta participació en els termes que s'assenyalen en aquesta Política de Privadesa.

No obstant això, la recollida i l'ús de la informació que Whatsapp recopila sobre l'Usuari es regeixen per les seves corresponents polítiques de privadesa.

Les dades de caràcter personal, que els Usuaris aportin per Whatsapp, tals com a número de telèfon, perfil de Whatsapp, així com els textos, enregistraments d'àudio, fotografies o vídeos que pogués enviar als números que gestiona MEDIAPRO seran tractats per aquesta amb les següents finalitats (i) permetre la participació en fòrums i enquestes d'opinió (ii) permetre i gestionar la participació als concursos, promocions, programes, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi MEDIAPRO ja sigui per si mateixa o en col·laboració amb tercers, gestionar la promoció de guanyadors, així com el lliurament de possibles premis (iii) permetre l'enviament d'informació o comunicacions comercials relatives a sèries, programes, concursos, continguts, activitats o serveis relacionats amb MEDIAPRO o amb les empreses del Grup MEDIAPRO (iv) per moderar els usos que faci als Llocs, Aplicacions, i perfils de Xarxes Socials de MEDIAPRO així com per denunciar els abusos on correspongui o tramitar les denúncies que es poguessin rebre de tercers.

Per a les finalitats anteriors, les seves dades personals, inclosos els continguts que l'Usuari hagués pogut enviar per a la seva participació, a títol enunciatiu i no exhaustiu, tals com: textos, enregistraments d'àudio, fotografies o vídeos així com si escau la imatge i/o veu podran ser comunicats: (i) a altres empreses del Grup MEDIAPRO, https://entidades.grupmediapro.tv (ii) Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de protecció de dades (p. ex: l'Agència Espanyola de protecció de dades), a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals si així fos requerit o fos necessari (iii) així com, en cas que la iniciativa, concurs, promoció, etc., en virtut de la qual es recapten les dades, estigui relacionada amb un determinat programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc., a les cadenes de televisió o, en general, a prestadors de serveis de la comunicació audiovisual com a entitats emissores del programa, iniciativa, concurs, sèrie, etc.

Els participants en les diferents iniciatives, concursos, promocions, etc., produïdes o coproduïdes per MEDIAPRO, mitjançant l'enviament dels corresponents continguts, consenten la utilització, reproducció, comunicació pública, posada a disposició, distribució i transformació d'aquests continguts, inclosos els textos, enregistraments d'àudio o vídeos, a tot el món i sense limitació temporal, per part de MEDIAPRO, del nom, el contingut publicat, inclosos els textos, enregistraments d'àudio o vídeos, i, si escau, imatge i/o veu, que hagués pogut enviar l'Usuari, en qualsevol tipus de publicació, inclosa televisió i Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, sense reemborsament de cap tipus per al participant i sense necessitat de pagar cap tarifa.

Els participants garanteixen així mateix la propietat i el control dels drets sobre el textos, enregistraments d'àudio, fotografies, vídeos o qualssevol altres continguts que haguessin pogut enviar, que en els mateixos no s'infringeix cap dret d'imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, ni de cap altre tipus de terceres persones i es respecta en tot moment la normativa en matèria de protecció de dades, responent davant MEDIAPRO o davant tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors manifestacions.

11.5. Mesures de seguretat

MEDIAPRO li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, considerant l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. MEDIAPRO contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

11.6. Terminis de conservació de les dades

Amb caràcter general, MEDIAPRO conservarà la informació personal dels Usuaris durant el període necessari per complir les finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa, tret que la llei estableixi o permeti un període major.

Les dades dels usuaris del Lloc web seran conservades per MEDIAPRO, mentre estiguin donats d'alta i, una vegada sol·licitada la baixa, es conservaran per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament fins al termini de prescripció d'aquestes, moment en el qual els titulars del Lloc web procediran a la seva supressió.

La informació aportada a MEDIAPRO, a través dels diferents perfils que poguessin estar oberts a Xarxes Socials, les dades, imatges i qualssevol continguts que pogués publicar en els mateixos seran conservats en aquests perfils de MEDIAPRO mentre l'Usuari no sol·liciti la retirada o eliminació dels mateixos a través de les eines posades a disposició per a tal efecte per cadascuna de les Xarxes Socials.

Les dades de caràcter personal que l'Usuari pogués haver aportat participació en els concursos, promocions, programes, sèries, sorteigs o qualssevol altres iniciatives que realitzi MEDIAPRO, així com per al lliurament de possibles premis, seran conservats igualment fins al termini de prescripció per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, moment en el qual MEDIAPRO procedirà a la seva supressió.

No obstant, si l'Usuari en virtut de la seva participació hagués cedit els corresponents drets d'explotació a MEDIAPRO, li informem que en relació amb els drets de propietat intel·lectual, segons l'establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual:

Per tant, en cas que l'Usuari hagi cedit drets d'explotació d'obres o continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual, MEDIAPRO podrà guardar aquella informació relativa a l'Usuari que permeti demostrar que és legítim cessionari dels drets d'explotació sobre aquestes obres o continguts, mentre les mateixes no passin a ser de domini públic, en virtut dels terminis anteriorment establerts o qualssevol d’altres establerts pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

11.7. Exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat

Els Usuaris podran dirigir-se a MEDIAPRO, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, si escau, de portabilitat respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

Per aquest motiu, haurà de remetre's un escrit identificat amb la referència (Ref. Protecció de Dades) en el qual es concreti la sol·licitud corresponent a la següent adreça: MEDIAPRO, Avinguda Diagonal 177-183, 12ª Planta, 08018, Barcelona. O ben remetent idèntica documentació a l'adreça: dpd@mediapro.tv

11.8. Dades aportades per tercers

Des de MEDIAPRO sol·licitem als Usuaris que evitin comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, mitjà o format, dades de caràcter personal de tercers. No obstant això, en cas que en la comunicació realitzada a MEDIAPRO així com en el material audiovisual, enregistraments d'àudio, fotografies, textos o en general qualssevol altres continguts remesos per l'Usuari per a la seva posterior difusió, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, al Lloc web, programes, sèries, concursos, i qualssevol iniciatives que poguessin ser produïdes, coproduïdes per MEDIAPRO o tercers, canals de televisió, o qualssevol prestadors de serveis de la comunicació audiovisual, s'incloguessin dades de caràcter personal per persones no titulars dels mateixos, l'Usuari garanteix que ha informat a aquestes persones dels extrems continguts als paràgrafs anteriors i haver obtingut el seu consentiment en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Circumstància que declara haver realitzat mitjançant l'acceptació de les presents condicions.

L'Usuari respondrà davant MEDIAPRO o davant tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de les anteriors manifestacions.

11.9. Veracitat, exactitud i actualització de les dades

Les dades que faciliti l'Usuari han de ser veraces, exactes, completes i actualitzades. En cas de produir-se alguna modificació i/o variació en alguna de les dades existents a la nostra base de dades, en particular, de les relatius a les persones de contacte, li preguem que posi en el nostre coneixement aquesta circumstància a fi de procedir a la seva actualització.

12. Legislació aplicable i fur

Les relacions establertes entre l'Usuari i MEDIAPRO es regiran per la legislació espanyola. No obstant, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Usuari i MEDIAPRO amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

13. Dades de comunicació i Òrgan supervisor competent

MEDIAPRO presta serveis de comunicació audiovisual d'acord amb el que preveu la Llei 7/2010, del 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, sent l'òrgan regulador i supervisor competent de la seva activitat com a prestador la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Correu electrònic: comunicacio@mediapro.tv

Telèfon: +34 93 476 15 51

14. Informació de programació a l'usuari

L'usuari podrà conèixer, d'acord amb la Llei General de la Comunicació Audiovisual, la programació dels canals dels quals MEDIAPRO és titular, a través de les següents pàgines web https://laligatvbar.es/programacion i https://canal.ubeat.tv/programacion.html